post

החוש השישי

כולנו מכירים את חוש הראיה, השמיעה, הריח הטעם והמישוש, אך יש חוש נוסף שצילה הגננת בגן שכחה לדבר עליו. לא… לא היכולת לראות אנשים מתים.

חוש הגוף במרחב – או כמו שקוראים לו בלעז פרופריוספציה.

פרופריו -מה?

פרופריו-ספציה. מלטינית: פרופריוס=עצמי, פרספציה=תפיסה.

Continue reading

post

די לניתוח אוטומטי אחרי קרע ברצועה הצולבת קדמית בברך!

קרעת רצועה בברך? עומד לפני ניתוח? עזוב את מה שאתה עושה וקרא!

רציני. עזוב וקרא. יש גם סרט של אנשים נפצעים.

Continue reading