post

עומדים במשרד!

בכתבה קודמת תיארתי כמה רע זה לשבת כל היום (היום משווים ישיבה לעישון).

אבל מה לעשות שרבים מאיתנו עובדים במשרד?

בכתבה מוצגים מלאאא פתרונות. לצערי אני לא קשור לאף אחת מהחברות 🙁

Continue reading

post

ישיבה=מוות, פעילות=בריאות

ידוע שפעילות גופנית חשובה לבריאות.

כמה חשובה?

אז ככה:

ממבט חטוף בגרף הבא ניתן לראות שכושר גופני נמוך הוא הגורם העיקרי למוות.
לא זאת בלבד, אלא שגורם זה חזק בהרבה מאחרים (פרט ליתר לחץ דם).

Continue reading