post

באיזו מהירות הולך מלאך המוות?

הכותרת הינה גניבה ספרותית מתורגמת של המאמר הזה. כן, כן, גם למדענים מותר לכתוב כותרות פרובוקטיביות. הגנובים האלה אפילו כתבו את זה כמטרת המחקר.

אני בטוח שלא תיפלו מהכיסא אם אספר שככל שמזדקנים מהירות ההליכה קטנה…

Continue reading

post

האם אפשר לרדת במשקל בעזרת פעילות גופנית?

פ”ג=פעילות גופנית

ביצוע פ”ג בלבד ללא שינוי בתזונה מוביל לשינויים שונים אצל אנשים שונים. לחלק זה מספיק בשביל לרדת במשקל ולחלק ממש לא. המחקר מדבר על ממוצעים של אוכלוסיות אז חשוב להבין את הרעיון הכללי ולא להקשר למספרים. (ולא לבטל את הכתוב כי “לי  זה עובד”)

Continue reading