post

האם אפשר לרדת במשקל בעזרת פעילות גופנית?

פ”ג=פעילות גופנית

ביצוע פ”ג בלבד ללא שינוי בתזונה מוביל לשינויים שונים אצל אנשים שונים. לחלק זה מספיק בשביל לרדת במשקל ולחלק ממש לא. המחקר מדבר על ממוצעים של אוכלוסיות אז חשוב להבין את הרעיון הכללי ולא להקשר למספרים. (ולא לבטל את הכתוב כי “לי  זה עובד”)

Continue reading

post

בגילך רצתי מהר יותר…

זה לא סוד שילדים בימינו (רק כתבתי את זה וכבר אני מרגיש זקן) פחות פעילים. מטרות כתבה זו:

  1. להזכיר פעם נוספת כמה המצב חמור.
  2. להניע אתכם לפעילות. אם אתם שייכים לדור הפעיל של פעם, אז לפחות שתנעלו את הילדים שלכם מחוץ לבית ללא גישה לטכנולוגיה עם הוראה לא לחזור לפני שמזיעים כמה שעות במגרש (ואם המועצה לשלום הילד קופצת לבקר אז מסרו ד”ש).
  3. לתת לכם תחמושת לצורך תלונות על הנוער של היום.
  4. תפיסת עכוז על ילדיכם.

Continue reading

post

מבחן הדיבור – שיטה פשוטה לשיפור הכושר האירובי

קיימים קווים מנחים מקובלים לגבי ביצוע פעילות גופנית אירובית. ההנחיות מגדירות את משך תדירות ועצימות האימונים. אחד הקשיים בעמידה בקווים המנחים הוא עמידה בעצימות האימונים המומלצת. במאמר זה אסקור שיטה קלה ופשוטה עבור מטרה זו. השיטה עדיין נחקרת, אבל אנחנו ב”עצם העניין” מביאים לכם ראיות מחקריות טריות מתנור המעבדה 🙂

Continue reading