post

באיזו מהירות הולך מלאך המוות?

הכותרת הינה גניבה ספרותית מתורגמת של המאמר הזה. כן, כן, גם למדענים מותר לכתוב כותרות פרובוקטיביות. הגנובים האלה אפילו כתבו את זה כמטרת המחקר.

אני בטוח שלא תיפלו מהכיסא אם אספר שככל שמזדקנים מהירות ההליכה קטנה…

Continue reading