post

סבתא, סבתא, למה יש לך שריר קטן כל כך?

אחד השינויים הכי עקביים הקשורים לגיל מבוגר הוא הירידה במסת הגוף נטולת השומן (שרירים ועצמות) ועלייה במסת השומן. ירידה במסת השריר גורמת לירידה בכוח ולמוגבלות.

זהו תהליך שניתן להאיט!

Continue reading