post

ITB? אין לכם (ותכלס' גם לנו) מושג

ITB

,ITB – ilio-tibial band

הרצועה המסתורית שמכאיבה לרצים רבים בצד החיצוני של הברך חושפת את סודותיה לאט לאט. אבל המידע הזה מגיע לציבור הרצים עוד יותר לאט. כתוצאה מכך, רבים עדיין מנסים לטפל בה בדרכים לא יעילות. בשביל זה אנחנו פה!

מוכנים להיות מופתעים ומבולבלים?

Continue reading