post

פציעה בהמסטרינג

מה זה ההמסטרינג?
שרירי ההמסטרינג (Hamstring), או שרירי מיתר הברך בעברית הם שלושה שרירים שנמצאים בחלק האחורי של הירך, בין העכוז לברך. השרירים האלה אחראים על פשיטת הירך, כיפוף הברך, ובלימת התנועות ההפוכות: בלימת יישור הברך וכיפוף הירך בזמן הליכה וריצה.

החצי קרומי

דו-ראשי ירכי

החצי גידי

למרות כל המחקר שנעשה וכל הניסיון שהצטבר ב20 השנים האחרונות, לא הצלחנו להקטין את שיעור הפציעות הראשונות בהמסטרינג.

Continue reading