post

שרוולי לחץ לרצים

מגניבזה בטוח. אבל האם זה משפרת ביצועים והתאוששות?

בשני העשורים האחרונים אתלטים וחובבים בתחומי הריצה והאופניים החלו להשתמש בסוגים שונים של תלבושות לחץ: גרבי לחץ גבוהות, טייץ קצר וטייץ לאורך כל הרגליים. תלבושות לחץ לפלג הגוף העליון נפוצות בענפי ספורט בהם נדרש כוח רב.

Continue reading