post

חישמול נעים

מי לא מכיר את הטנס? –  TENS-transcutaneuos electrical nerve stimulation-נו, זה, החשמל, האלקטרודות, הזרמים. אחת מאופניות הטיפול החשמליות שנקשרו חזק (חזק מדי, שחררו) לפיזיותרפיה. אז מה הסיפור שלו?

לזרמים חשמליים יש מספר שימושים ברפואה (אלקטרותרפיה). הורדת כאב הוא אחד מהם.

Continue reading