post

פציעות "שימוש יתר"

פציעת שימוש יתר (overuse injury) מתרחשת כתוצאה מעומס תת מירבי חוזרני כאשר המנוחה אינה מאפשרת למערכת להתאים את עצמה לעומס. כתוצאה מכך, העומסים מצטברים והופכים לנזקים ולפציעה.

זו משפחה גדולה של פציעות: שברי מאמץ, שין ספלינט, אוסגוד שלאטר ועוד.

Continue reading

post

שברי מאמץ בצבא

לפעמים נדמה ש”שברי מאמץ” זה ביטוי נרדף לשירות קרבי. עד מתי?

לפני שנדבר על עניינים שקשורים לצבא, אתם מוזמנים לקרוא מהם שברי מאמץ ואיך לטפל בהם.

בכתבה זו אתייחס לכמה נושאים ספציפיים לשירות הצבאי ולשברי מאמץ.

Continue reading

post

טיפול בשברי מאמץ

הטיפול המובן מאליו הוא הורדת רמת הפעילות ושינויים באופי הפעילות. זה קל יחסית באוכלוסיה כללית ומורכב יותר אצל ספורטאים שנמצאים לפני תחרות. גם רץ חובב שהתאמן לקראת מרוץ 10 ק”מ לא ישמח לבטל את התוכניות שלו בגלל הפציעה. מה עושים?

Continue reading