post

אימוני קפיצות – גם לרצי סבולת

במחשבה ראשונה, זה יכול להישמע מוזר. רצי סבולת צריכים להתאמן בריצות ארוכות וקפיצות הן סוג של כח מתפרץ. מה הקשר? אז מסתבר שמי שמוותר על אימונים אלה מוותר על תוצאות טובות יותר.

Continue reading