post

באיזו מהירות הולך מלאך המוות?

הכותרת הינה גניבה ספרותית מתורגמת של המאמר הזה. כן, כן, גם למדענים מותר לכתוב כותרות פרובוקטיביות. הגנובים האלה אפילו כתבו את זה כמטרת המחקר.

אני בטוח שלא תיפלו מהכיסא אם אספר שככל שמזדקנים מהירות ההליכה קטנה…

Continue reading

post

ישיבה=מוות, פעילות=בריאות

ידוע שפעילות גופנית חשובה לבריאות.

כמה חשובה?

אז ככה:

ממבט חטוף בגרף הבא ניתן לראות שכושר גופני נמוך הוא הגורם העיקרי למוות.
לא זאת בלבד, אלא שגורם זה חזק בהרבה מאחרים (פרט ליתר לחץ דם).

Continue reading