post

בגילך רצתי מהר יותר…

זה לא סוד שילדים בימינו (רק כתבתי את זה וכבר אני מרגיש זקן) פחות פעילים. מטרות כתבה זו:

  1. להזכיר פעם נוספת כמה המצב חמור.
  2. להניע אתכם לפעילות. אם אתם שייכים לדור הפעיל של פעם, אז לפחות שתנעלו את הילדים שלכם מחוץ לבית ללא גישה לטכנולוגיה עם הוראה לא לחזור לפני שמזיעים כמה שעות במגרש (ואם המועצה לשלום הילד קופצת לבקר אז מסרו ד”ש).
  3. לתת לכם תחמושת לצורך תלונות על הנוער של היום.
  4. תפיסת עכוז על ילדיכם.

Continue reading