post

טיפול בשברי מאמץ

הטיפול המובן מאליו הוא הורדת רמת הפעילות ושינויים באופי הפעילות. זה קל יחסית באוכלוסיה כללית ומורכב יותר אצל ספורטאים שנמצאים לפני תחרות. גם רץ חובב שהתאמן לקראת מרוץ 10 ק”מ לא ישמח לבטל את התוכניות שלו בגלל הפציעה. מה עושים?

Continue reading