post

עומדים במשרד!

בכתבה קודמת תיארתי כמה רע זה לשבת כל היום (היום משווים ישיבה לעישון).

אבל מה לעשות שרבים מאיתנו עובדים במשרד?

בכתבה מוצגים מלאאא פתרונות. לצערי אני לא קשור לאף אחת מהחברות 🙁

Continue reading

post

החוש השישי

כולנו מכירים את חוש הראיה, השמיעה, הריח הטעם והמישוש, אך יש חוש נוסף שצילה הגננת בגן שכחה לדבר עליו. לא… לא היכולת לראות אנשים מתים.

חוש הגוף במרחב – או כמו שקוראים לו בלעז פרופריוספציה.

פרופריו -מה?

פרופריו-ספציה. מלטינית: פרופריוס=עצמי, פרספציה=תפיסה.

Continue reading