post

פציעות "שימוש יתר"

פציעת שימוש יתר (overuse injury) מתרחשת כתוצאה מעומס תת מירבי חוזרני כאשר המנוחה אינה מאפשרת למערכת להתאים את עצמה לעומס. כתוצאה מכך, העומסים מצטברים והופכים לנזקים ולפציעה.

זו משפחה גדולה של פציעות: שברי מאמץ, שין ספלינט, אוסגוד שלאטר ועוד.

Continue reading

post

סבתא, סבתא, למה יש לך שריר קטן כל כך?

אחד השינויים הכי עקביים הקשורים לגיל מבוגר הוא הירידה במסת הגוף נטולת השומן (שרירים ועצמות) ועלייה במסת השומן. ירידה במסת השריר גורמת לירידה בכוח ולמוגבלות.

זהו תהליך שניתן להאיט!

Continue reading