post

התכווצות שרירים לילית

ללא ספק אחת מהמצאותיו המרושעות של השטן. מוגדרת כהתכווצות פתאומית, כואבת, חולפת, לא רצונית של שרירי מיתר הברך (המסטרינג), שרירי הסובך השלש ראשי (אחורי השוק) או של שרירי כף הרגל. במהלך ההתכווצות, השרירים המעורבים רגישים וקשים במישוש, והכאב חזק ונמשך בין שניות למספר דקות. הרבה פעמים, ההתכווצויות מעירות משינה בשלל קללות. חמישית מהאנשים שסובלים מתופעה זו זוכים לסבול ממנה גם ביום.

Continue reading