post

מלכת דרמה בשם דימות רפואי

במקרים רפואיים רבים נדרש צילום מסוג כלשהו כדי לקבל מידע נוסף. בשפה מקצועית לצילומים אלה קוראים "דימות רפואי", והם כוללים את הרנטגן, ההדמיה בתהודה מגנטית (MRI), האולטרא סאונד ואחרים.

לעיתים קרובות אנו מייחסים חשיבות ומשמעות מוטעים לתוצאות בבעיות שלד-שריר. אני לא בטוח מה הסיבה לכך. אולי השימוש במיכשור המתוחכם מעלה אצלנו אמונות בקשר לחשיבותו, אולי השימוש במושגים מפחידים ולועזיים גורמים לנו להפריז במשמעותם, ואולי אלה סיבות היסטוריות.

הנה כמה דוגמאות קלאסיות להפרזה:

הMRI אמר שיש קרע במניסקוס, אני חייב לעבור ניתוח

הCT סיפר שיש בלט דיסק ולכן כואב לי

האולטרא סאונד הראה קרע בשריר וזה מקור ההגבלה

Continue reading